Strona główna / INWESTYCJE W GMINIE
Inwestycje w gminie

 

2014

   

 

 6 nowych wiat przystankowych na terenie gminy Zator

 

 

Ulica Bugajska otwarta dla ruchu


 
 

 

Postęp prac na budowie "Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej"

 

 

Uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku byłego Sądu Grodzkiego

 Nowe ujęcia wody pitnej

 


2013

 

 Budowa "Centrum Aktywizacji Zawodowej"

 

Przebudowy dróg w Gminie Zator

 

Nowe ujęcia wody pitnej

 

 

Budowa kolektora i sieci kanalizacyjnej
w Graboszycach, Rudzach i Trzebieńczycach

 

 

 

Modernizacja OSP w Zatorze

 
"Radosne" place zabaw w Laskowej

"Radosne" place zabaw w Graboszycach

 

 

Remont Sądu Grodzkiego w Zatorze

 

Zatorska Strefa Aktywności Gospodarczej - wrzesień 2013

 

 

 

Podpisano umowę na budowę seci kanalizacji


2012


 

* Kalendarium budowy

* Podpisanie umowy na budowę "Orlika"

* Zabezpieczono środki na "Orlika"

 
"Radosne" place zabaw w Podolszu

"Radosne" place zabaw w Zatorze

 

Modernizacja Sądu Grodzkiego w Zatorze

Kontynuacja robót przy budowie kolektora głównego oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Graboszycach. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach PROW. Wartość robót po przetargu 3.824.295,08 zł. Prace wznowione po zimowej przerwie.

Kontynuacja Kompleksowego uzbrojenia terenów pod Strefę Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej - Gmina Zator. Wartość robót po przetargu 16.923.147,24 zł. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach MRPO.

Fotogaleria Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej dostępna tutaj

 
Umowa na budowę II etapu Zatorskiej Strefy Aktywności Gospodarczej podpisana

Fotogaleria z II etapu budowy SAG

 

Remont cząstkowy dróg gminnych.

Przebudowa i rozbudowy budynku Domu Ludowego w Rudzach, wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach MRPO. Wartość robót po przetargu - 1.477.687,75 zł brutto.
więcej informacji dostępne tutaj

Opracowanie koncepcji architektonicznej, programu funkcjonalno - użytkowego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dla planowanej budowy Zatorskiego Centrum Aktywizacji Zawodowej. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego  programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wartość opracowania - 21.898,92 zł. Wizualizacja CAZ dostępna tutaj

 

 

Przebudowa i modernizacja remizy strażackiej w Zatorze


2011

 

Miejska Strefa Rekreacji Sportowej

 

Dom Ludowy w Palczowicach

 

Podstacja Ratownictwa Medycznego w Zatorze

 

Miejskiej Strefa Rekreacji Dzieci

 

Strefa aktywności gospodarczej w Zatorze

 


2010 

Kompleksowa modernizacja ciągu komunikacyjnego - ul. J. Słowackiego w Zatorze wraz z infrastrukturą.
  Budowa kolektora głównego oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Graboszycach
  Budowa parkingu w rejonie skrzyżowania ul. A. Mickiewicza i L. Palimąki w Zatorze, wraz z infrastrukturą

 

 Regionalny Ośrodek Kultury Doliny Karpia w Zatorze otwarty !!!

 

Rewitalizacja miejskiej strefy rekreacji sportowej w Zatorze wraz z parkingiem - Umowa podpisana

 

 

Otwarcie Ratusza Miejskiego i Biblioteki Publicznej im. Pawła z Zatora

 

Modernizacja Domów Ludowych w Rudzach i Palczowicach


2009

 

Rozbudowa i remont budynków Urzędu Miejskiego 2008 - 2010

 

Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Zatorze

 

Rozbudowa i remont Regionalnego Ośrodka Kultury

 

Inwestycje drogowe realizowane w 2009r

 

 Otwarcie Domu Ludowego w Geaboszycach 

Ilość odwiedzin: