Strona główna / Opieka Zdrowotna
OPIEKA  ZDROWOTNA

Ankieta:

 
linki:


SAMODZIELNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZATORZE

ul. L.Palimąki 2, 32-640
tel.: 33 841-21-50, fax: 33 841-22-37
email: szozzator@gmail.com
NIP: 549-20-49-350 Regon 357082613


 
 
PRZYCHODNIA CZYNNA
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 19.00.

SZCZEGÓŁOWE GODZINY PRZYJĘĆ LEKARZY POZ - link
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
 

GODZINY POBIERANIA MATERIAŁÓW DO BADAŃ LABORATORYJNYCHWIZYTY DOMOWE
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.25 do 15.35.

OPIEKA CAŁODOBOWA

 

 

NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA OPIEKA MEDYCZNA W POZ

OD DNIA 1 KWIETNIA 2014 ROKU


Świadczenia w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej

i pielęgniarskiej udzielane są uprawnionym pacjentom najczęściej w sytuacjach, gdy:

 • istnieją obawy, że czekanie do momentu otwarcia przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i stan zdrowia;

 • nie ma objawów sugerujących bezpośredniego zagrożenia życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia;

 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy.

Pomoc świadczona jest codziennie, po godzinach pracy przychodni, od godz. 18.00 do godz. 8.00 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa również w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Od 1 kwietnia 2014 roku opieka realizowana będzie przez Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o. :
Oświęcim, ul. Chemików 5 (budynek - Multimed sp. z o.o.), 
tel. 33 488 60 97

Opieka całodobowa świadczona jest bez rejonizacji. Można skorzystać z dowolnego punktu opieki całodobowej.


Szczegółowe informacje dostępne na tablicach ogłoszeń budynku SZOZ w Zatorze.

    Jednocześnie informujemy, że w przypadku stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w  sytuacjach  nagłych,  nagłej   duszności,  porażenia prądem  elektrycznym,  porodu  oraz dolegliwości związanych z ciążą należy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego nr tel. 999 lub 033/8422-272.

W dni powszednie od godz. 18.00 do godz.8.00 dnia następnego.
W soboty, niedziele i święta od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.GODZINY REJESTRACJI
Od poniedziałku do piątku od godz. 7.00
Rejestracja telefoniczna od godz. 8.00
Telefon 033/8412 150.


WYKAZ PORADNI

Poradnia ginekologiczna
Czynna:

  wtorek   od 11.00 do 15.00
  środa
  od 13.30 do 17.30
  piątek   od 11.15 do 15.15


Poradnia stomatologiczna
Czynna:

  poniedziałek   od 07.00 do 14.35
  wtorek
  od 11.25 do 19.00
  środa   od 08.00 do 19.00
  czwartek
  od 07.00 do 18.00
  piątek   od 07.00 do 14.35
           

NUMERY TELEFONÓW

033 8412-150 SZOZ Zator - informacja, rejestracja.
999 lub 033 8422 272 - pogotowie w wypadkach zagrażających życiu.

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze informuje, iż nie posiada własnego transportu sanitarnego, natomiast posiada zawartą umowę na transport sanitarny chorych z firmą VANMED s.c. D. Formas, W. Modzelewski, W. Sieprawski, która na podstawie zlecenia wyjazdu ma zabezpieczyć transport chorego. Zgodnie z warunkami zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie transport zapewniany jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Poza tymi godzinami oraz w dni ustawowo wolne od pracy realizacja transportu medycznego należy do Ratownictwa Medycznego.
 
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze przypomina oobowiazku posiadania przez pacjenta aktualnego dowodu ubezpieczenia przy każdej wizycie refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku braku dokumentu ubezpieczenia pacjent będzie traktowany jako osoba nieubezpieczona (koszt udzielenia świadczenia może obciążyć pacjenta). 

Gmina Zator w Polskim Projekcie 400 Miast

 


W dniu 5 października 2007 roku w Krakowie rozpoczęła się w województwie małopolskim regionalna edycja Polskiego Projektu 400 Miast – największego w Europie programu prewencji zawałów serca i udarów mózgu. Program ten jest skierowany do mieszkańców polskich miast, liczących nie więcej niż 8 000 mieszkańców. Po uroczystej inauguracji projektu odbyły się dwudniowe szkolenia dla przedstawicieli służby zdrowia oraz społeczności lokalnych z miast, które przystąpiły do Projektu.

Polski Projekt 400 Miast został opracowany przez pracowników Akademii Medycznej
w Gdańsku. Przedsięwzięcie adresowane jest do mieszkańców małych miast, ponieważ właśnie oni mają utrudniony dostęp do nowoczesnej prewencji medycznej i edukacji ze względu na odległość od większych ośrodków miejskich.

Polski Projekt 400 Miast przy wykorzystaniu marketingu społecznego (promocji zdrowia) ma na celu zwiększenie skuteczność prowadzonych działań w zakresie zwalczania chorób serca i naczyń krwionośnych, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko zgonów w tych grupach. Podstawowymi celami ogólnymi Projektu są:

  • podniesienie świadomości zdrowotnej,

  • propagowanie zachowań zdrowotnych,

  • zwiększenie poziomu edukacji zdrowotnej,

  • osiągnięcie poprawy stanu zdrowia.

Wśród 23 małopolskich samorządów realizujących Projekt jest również Gmin Zator.

Urząd Miejski w Zatorze wraz z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zatorze oraz gminnymi szkołami podstawowymi przez kilka tygodni prowadzić będą badania przesiewowe, tj. bezpłatne pomiary ciśnienia tętniczego, oznaczenia poziomu cholesterolu i cukru we krwi wśród dzieci w wieku 11 lat (uczniowie klas 5). Następnie badaniami objęci zostaną rodzice uczniów szkół podstawowych.

Działania w ramach Polskiego Projektu 400 Miast podzielone zostały na kilka wzajemnie uzupełniających się elementów.

Najważniejszą częścią Projektu realizowanego w naszej gminie jest interwencja medyczna wśród dzieci klas piątych szkół podstawowych oraz ich rodziców. Po przeprowadzonym w szkolnych gabinetach badaniu uczeń przekaże swoim rodzicom zaproszenie na bezpłatne badania ciśnienia tętniczego, cholesterolu oraz cukru wykonywane w ustalonych terminach przez personel medyczny Samodzielnego Zakład Opieki Zdrowotnej w Zatorze (Ośrodek Zdrowia). Pacjenci, u których wykryte zostaną zmiany chorobowe, a także osoby z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu będą szkoleni w ramach specjalnego programu edukacyjnego, mającego motywować do regularnego przyjmowania leków, zmiany stylu życia, a także umiejętności efektywnej współpracy z lekarzem.

Interwencja antytytoniowa ma na celu zmniejszenie liczby palących osób, zwłaszcza wśród kobiet ciężarnych. W ramach tego modułu zostaną przeprowadzone badania przesiewowe dla kobiet w ciąży w celu wyodrębnienia kobiet narażonych na czynne i bierne palenie tytoniu. Kobiety te będą ponadto mogły wziąć udział w zajęciach edukacyjnych, podczas których położna omawiać będzie z pacjentkami ryzyko związane z paleniem tytoniu w okresie ciąży.

Szkolenie personelu medycznego ma na celu przygotowanie lekarzy, pielęgniarek oraz położnych w zakresie skutecznej edukacji pacjentów i poprawienia ich umiejętności komunikacyjnych, a także zapoznanie z nowoczesnymi standardami diagnostycznymi  i terapeutycznymi w medycynie.

Kolejnym elementem Projektu jest budowa infrastruktury dla promocji zdrowia, czyli edukacja przedstawicieli społeczności lokalnych w celu dalszego działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej po zakończeniu interwencji medycznej.

Wszystkie badania i szkolenia przeprowadzane w Gminie Zator w ramach projektu są bezpłatne. Badaniami lekarskimi i szkoleniami z zakresu dobrych praktyk ochrony zdrowia objętych zostanie w najbliższych miesiącach ponad tysiąc naszych mieszkańców.

Polski Projekt 400 Miast jest finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Profilaktyki Chorób Sercowo-Naczyniowych POLKARD 2006–2008. Koordynatorem projektu w Gminie Zator jest Dział Oświaty i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zatorze.

strona domowa projektu : www.400miast.pl   Urząd Miejski w Zatorze

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu

   
0 33 844 82 00
32-600 Oświęcim, Wysokie Brzegi 4
pow.oświęcimski, woj.małopolskie

 0 33 844 82 00             Centrala ,
 0 33 844 82 67             Sekretariat dyrekcji ,
 0 33 844 82 74             Oddział medycyny ratunkowej ,
 0 33 842 22 72             Powiadamianie Ratunkowe ,
 0 33 842 35 51             Oddział rehabilitacji ,
 0 33 842 39 96             Rehabilitacja i odnowa biologiczna ,
 0 33 842 22 11             Tomografia komputerowa ,
 0 33 844 82 86             Rejestracja poradni specjalistycznych ,
 0 33 844 82 16             Oddział wewnętrzny I ,
 0 33 844 82 39             Oddział wewnętrzny II ,
 0 33 844 83 97             Oddział wewnętrzny III ,
 0 33 844 82 07             Oddział dziecięcy ,
 0 33 844 82 88             Oddział chirurgii dziecięcej ,
 0 33 844 82 82             Oddział ginekologii i położnictwa ,
 0 33 844 82 50             Oddział chirurgii ogólnej ,
 0 33 844 82 96             Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej ,
 0 33 844 82 32             Oddział anestezjologii i intensywnej terapii ,
 0 33 844 82 69             Oddział chorób płuc ,
 0 33 844 82 77             Oddział chorób zakaźnych ,
 0 33 844 83 21             Oddział dla przewlekle chorych ,
 0 33 844 82 97             Oddział neurologii ,
 0 33 844 82 90             Oddział psychiatrii i psychosomatyki ,
 0 33 844 82 09             Oddział noworodków ,Godziny pracy aptek

 

Apteka „Pod Lwem” – Rynek 7                         pon.-piąt.     8.00-19.00
Tel. 033 841 21 00                                        sobota         8.00-14.00
                                                                 niedziela       9.00-12.00


Apteka Nowa Zatorska – ul. Kolejowa 17           pon.-piąt.      8.00-20.00
Tel. 033 841 20 80                                        sobota          8.00-14.00

 
Apteka „Centrum” – ul. Palimąki 2                     pon.-piąt.     8.00-17.00
Tel. 033 841 01 22                                        sobota         9.00-12.00 

Ilość odwiedzin: