Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej (TMZZ)

TMZZ jest organizacją pozarządową posiadającą osobowość prawną. Działa na terenie miasta i gminy Zator. Okazją do powołania Towarzystwa Miłośników Ziemi Zatorskiej był zbliżający się jubileusz 700-lecia nadania Zatorowi praw miejskich (10.11.1292r.). Inicjatorami powołania Towarzystwa byli - Stanisław Rapacz - lokalny działacz samorządowy i mgr Maria Brandys - nauczycielka geografii w miejscowej szkole.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej powołane zostało 2 grudnia 1986r. Po załatwieniu wszelkich formalności, osobowość prawną otrzymało 15 października 1987r. Funkcję przewodniczącej Towarzystwa powierzono Marii Brandys, którą pełni do chwili obecnej. Aktualnie Towarzystwo skupia ok. 70 członków. Siedzibą Towarzystwa (od 1998r.) są pomieszczenia w budynku dawnego Sądu Grodzkiego - Rynek 2, które udostępniły nieodpłatnie władze miasta na prowadzenie działalności statutowej.

Pamiętać należy, iż Towarzystwo Miłośników Ziemi Zatorskiej jest kontynuatorem działalności powołanego przed wojną (1936r.) przez miejscowego lekarza Fryderyka Ruzićkę Towarzystwa Miłośników Historii Zatora. Towarzystwo to, głównie jego założyciel, gromadziło pamiątki z przeszłości miasta, które wyeksponowano w założonym wówczas Muzeum Miasta Zatora. Działalność tego Towarzystwa przerwała II wojna światowa, a w wyniku zawieruchy wojennej zaginęły wszystkie zbiory muzealne.

 

Ilość odwiedzin: