Strona główna / Oświata / Wiadomości

Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych

W związku z przystąpieniem Gminy Zator do Programu „Uczeń na wsi” Burmistrz Zatora informuje, że w terminie do dnia 30 września 2009r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok szkolny 2009/2010 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zator.

Informacja dotycząca programu „UCZEŃ NA WSI”

W związku z przystąpieniem Gminy Zator do Programu „Uczeń na wsi” Burmistrz Zatora informuje, że w terminie do dnia 30 września 2009r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok szkolny 2009/2010 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zator.

Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), będących osobami niepełnosprawnymi.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o pomoc materialną
dla ucznia, nie może przekroczyć 1.531,20,00zł (brutto) – w przeliczeniu na jedną osobę wchodząca w skład gospodarstwa domowego (rodziny).

Druki wniosków można pobierać w szkołach funkcjonujących na terenie gminy Zator oraz w Urzędzie Miejskim w Zatorze – Dział Rozwoju, Oświaty i Zdrowia pok. nr 212 od dnia 30 sierpnia 2009r.

Wypełnione wnioski wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami należy składać w pok. 212 Urzędu Miejskiego w Zatorze, 32-640 Zator, ul. Rynek 10.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 września 2009r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty do pobrania:


 

 

/-/ Burmistrz Zatora

 

Utworzony:2009-08-31 10:16:39
Autor:Ilość odwiedzin: