Strona główna / Oświata / Wiadomości

JUBILEUSZ 100-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

Każda rocznica skłania do wspomnień, jednak 100 lat istnienia szkoły, to jubileusz szczególny. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach stanowi dla swych absolwentów niewyczerpane źródło wspomnień o dzieciństwie i młodości, o czasie, w którym zdobywali podstawową wiedzę o otaczającym świecie, o przyjaźniach, które właśnie tutaj się nawiązały.
A kiedy minie czas i miną lata,
i nie wiem, ile lat upłynie nawet…
Gdy przyjdzie rozwiązać trudną sprawę,
wrócą do nas słowa spośród ławek.

Szkoła to również nauczyciele i rodzice. To ludzie, którzy w odpowiedzialny i twórczy sposób ze sobą współpracują dla realizacji najważniejszych celów. A celem szkoły jest nauka i wychowanie. Budynek szkoły jest świadectwem ciągłości, miejscem, które niezmiennie trwa.

4.10.2008 r. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach uroczyście obchodziła swój znamienity jubileusz. W obchodach brały udział władze gminne i powiatowe, przedstawiciele władz kuratoryjnych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, byli pracownicy szkoły oraz licznie przybyli absolwenci. Obchody rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Palczowicach. Po uroczystym obiedzie w sali OSP w Smolicach, w budynku szkoły odbyła się część oficjalna. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu nawiązując do historii szkoły dziękowała wszystkim zasłużonym osobom tworzącym tę historię, jednocześnie podkreślała ich ogromną rolę wniesioną w rozwój szkoły. Uczniowie w programie artystycznym przypomnieli osiągnięcia swoich poprzedników oraz własne. Wszyscy zaproszeni goście zwiedzali okolicznościowe wystawy (izbę pamięci, dyplomy i puchary, prace uczniów, prezentacje szkolnej gazetki Ucznial, prezentację multimedialną itp.). Do pamiątek po odbywającej się uroczystości należeć będzie księga pamiątkowa z wpisami obecnych na uroczystości osób tudzież dąb zasadzony przez przedstawicieli władz na szkolnym placu.

Uroczystość mogła mieć taki piękny i wytworny charakter dzięki licznym sponsorom, którzy okazali swoje wielkie serce. Za hojność okazaną szkole Pani Dyrektor już podczas akademii swoje podziękowania kierowała do: Urzędu Miasta Zator, Burmistrza Miasta Zbigniewa Biernata, KZEK w Krakowie, Radzie Sołeckiej w Smolicach, PZU S.A., Grupie Maspex w Wadowicach, ZPC "Skawa" w Wadowicach, PBDM "DROG-BUD" w Spytkowicach, Firmie H-U-P "ROLBUD" z Tomic, GOK w Zatorze, OSP w Smolicach, OSP w Zatorze, PHU Agropunkt w Zatorze, Sklepu spożywczego "Wisełka" ze Smolic, Czesławy i Jerzego Strzelców, Piekarni "Maja" Spytkowice, Dominika Szwed i Iwony Pasierbek, Radnego Powiatowego Mariusza Makucha, Barbary Wiertel, Agnieszki Molendy, Bogusławy i Wiesława Mularczyków, Anny Sulińskiej, Wiesława Pająka, Bogdana Iwanka.

Utworzony:2008-10-14 17:02:59
Autor:Ilość odwiedzin: