Copyright 2002-2019 Interaktywna Polska Thu, 17 Jan 2019 16:44:09 EDT rssnews http://www.zator.iap.pl http://www.zator.iap.pl pl-pl Zarządzenie Burmistrza Zatora w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Zatorze http://www.zator.iap.pl/pl/15348/138091/Zarzadzenie_Burmistrza_Zatora_w_sprawie_ogloszenia_konkursu_na_stanowisko_dyrektora_Zespolu_Szkol_Ogolnoksztalcacych_im._Mikolaja_Kopernika_w_Zatorze.html <img src="http://img.iap.pl/s/171/8144/Wiadomosci/15348/138091_herb_zatora_50.png" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Działając na podstawie art. 36a ust. l i 2, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j .t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 póz. 572, z późn. zm.), art. 26 ust. l i art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. póz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz § l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu... Obchody Nauczycielskiego Dnia Pamięci i Pokoju http://www.zator.iap.pl/pl/15348/133308/Obchody_Nauczycielskiego_Dnia_Pamieci_i_Pokoju.html <img src="http://img.iap.pl/s/171/8144/Wiadomosci/15348/133308_rokzator081-Resizer-W760Q80.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Od 27 kwietnia 1987 r. Nauczycielski Dzień Pamięci i Pokoju wszedł na stałe do kalendarza imprez w Graboszycach. W tym roku uroczystość ta odbyła się 9 maja 2014 ri miała wyjątkowy charakter, Uczniowie Gimnazjum w Graboszycach wygrali dla szkoły interaktywną tablicę multimedialną http://www.zator.iap.pl/pl/15348/111086/Uczniowie_Gimnazjum_w_Graboszycach_wygrali_dla_szkoly_interaktywna_tablice_multimedialna.html <img src="http://img.iap.pl/s/171/8144/Wiadomosci/15348/111086_P3130163-Resizer-W580Q80.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Klasy pierwsza i druga Gimnazjum w Graboszycach wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Żyj smacznie i zdrowo”. W ramach udziału w tym projekcie podczas lekcji&nbsp;wychowawczych i zajęć technicznych rozmawiali o zdrowym odżywianiu, o tym, co to jest porcja, albo jak nie marnować jedzenia. Na zakończenie kręcili filmy, które miały promować zdrowe odżywianie. Święto Edukacji Narodowej w Zatorze http://www.zator.iap.pl/pl/15348/108959/Swieto_Edukacji_Narodowej_w_Zatorze.html Informacja dotycząca dofinansowania zakupu podręczników http://www.zator.iap.pl/pl/15348/89735/Informacja_dotyczaca_dofinansowania_zakupu_podrecznikow.html Stypendia dla uczniów niepełnosprawnych http://www.zator.iap.pl/pl/15348/15880/Stypendia_dla_uczniow_niepelnosprawnych.html <img src="http://img.iap.pl/s/171/8144/Wiadomosci/15348/15880_baner_oswiata.jpg" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W związku z przystąpieniem Gminy Zator do Programu &bdquo;Uczeń na wsi&rdquo; Burmistrz Zatora informuje, że w terminie do dnia 30 września 2009r. można składać wnioski o&nbsp;dofinansowanie koszt&oacute;w nauki ze środk&oacute;w Państwowego Funduszu Rehabilitacji Os&oacute;b Niepełnosprawnych na rok szkolny 2009/2010 dla uczni&oacute;w zamieszkałych na terenie Gminy Zator. Stypendia dla najzdolniejszej młodzieży - MAŁOPOLSKA FUNDACJA STYPENDIALNA http://www.zator.iap.pl/pl/15348/15655/Stypendia_dla_najzdolniejszej_mlodziezy-MALOPOLSKA_FUNDACJA_STYPENDIALNA.html JUBILEUSZ 100-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH http://www.zator.iap.pl/pl/15348/6553/JUBILEUSZ_100-LECIA_SZKOLY_PODSTAWOWEJ_W_SMOLICACH.html <img src="http://img.iap.pl/s/171/8144/Wiadomosci/15348/6553_IMG_3792.JPG" align="left" vspace="5" hspace="5"/>Każda rocznica skłania do wspomnień, jednak 100 lat istnienia szkoły, to jubileusz szczególny. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kamińskiego w Smolicach stanowi dla swych absolwentów niewyczerpane źródło wspomnień o dzieciństwie i młodości, o czasie, w którym zdobywali podstawową wiedzę o otaczającym świecie, o przyjaźniach, które właśnie tutaj się nawiązały.