Strona główna / Złota Łuska
 
     
Ustanowanie Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora - "Złota Łuska"

 

Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Zatorze z 28 stycznia 2014r. ustanowiono Nagrodę Gospodarczą Burmistrza Zatora „Złota Łuska”, której celem jest promowanie najlepszych firm Gminy Zator, zachęcanie do rozwoju przedsiębiorstw – promowanie postaw proinwestycyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Zator.

Zachęcamy przedsiębiorców, organizacje społeczne, podmioty publiczne, organizacje gospodarcze, związki zawodowe itp.  do składania wniosków na najlepsze w ich ocenie firmy – podmioty gospodarcze Gminy Zator do kandydowania w trzech kategoriach Firma Roku, Promotor Turystyki, Wybitne Zaangażowanie Społeczne o Nagrodę Gospodarczą Burmistrza „Zatora Złota Łuska”.

Wnioski można składać do 15 lutego 2014r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Gospodarcza Burmistrza Zatora Złota Łuska w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Zatorze.

Poniżej publikujemy Uchwałę Nr LII/402/14 Rady Miejskiej w Zatorze z 28 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia Nagrodę Gospodarczą Burmistrza „Zatora Złota Łuska” oraz Zarządzenie Nr 578.2014 Burmistrza Zatora z 31 stycznia w sprawie powołania oraz regulaminu pracy Kapituły Nagrody Gospodarczej, ustalenia ustanowienia wzorów zgłoszeń oraz wzorów wyróżnień do Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora "Złota Łuska".

Nagrodzeni Nagrodą Gospodarczą Burmistrza Zatora

"Złota Łuska 2014"

 

 

 

Zarządzenie Nr 578.2014 Burmistrza Zatora z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie powołania oraz regulaminu pracy Kapituły Nagrody Gospodarczej, ustalenia ustanowienia wzorów zgłoszeń oraz wzorów wyróżnień do Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora "Złota Łuska"
 

UCHWAŁA NR LII/402/14 RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia Nagrody Gospodarczej Burmistrza Zatora "Złota Łusk
a".

 

Ilość odwiedzin: